il·lustracions a Flora dels Briòfits / Institut d’Estudis Catalans

(vol. I & II)